דלת הדף מוסדית למרחב מוגן

דלת הדף מוסדית למרחב מוגן.

קיימת בגדלים 80-120/200.

ניתן להשיג בצבעים שונים ע"פ קטלוג.